KANJI: NUMERACIÓN JAPONESA

A reserva de que me corrijan, creo que es así:


1 = ichi
2 = ni
3 = san
4 = chi  - yon
5 = go
6 = roku
7 = sichi
8 = hachi
9 = kyu
10 = ju
11 = juichi
12 = juni
13 = jusan
14 = juyon
15 = jugo
16 = juroku
17 = junana
18 = juhachi
19 = jukyu
20 = niju
21 = nijuichi
22 = nijuni
24 = nijuyon
27 = nijunana
30 = sanju
31 = sanjuichi
40 = yonju
50 = goju
60 = rokuju
70 = nanaju
80 = hachiju
90 = kyuju
100 = hyako
137 = hyakosanjunana
200 = nihyako
300 = sanhyako
400 = yonhyako
1000 = sen


1884 = sen-hachihyako-hachiju-chi


eNe

Comentarios

Entradas populares de este blog